Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna w NZOZ Przychodni Miejskiej zajmuje się pełną profilaktyką, rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego.

Do najczęstszych schorzeń leczonych w poradni kardiologicznej zaliczamy m.in.:

  • niewydolność serca
  • zaburzenia funkcji i czynności zastawek
  • migotanie i trzepotanie przedsionków
  • nadciśnienie tętnicze
  • przewlekła choroba niedokrwienna serca

Do poradni kardiologicznej obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Można jej dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 74 645 29 50 lub 74 645 29 51 numer wewnętrzny 2.

Aby się zarejestrować konieczne jest skierowanie do poradni.