Medycyna pracy

Nasi lekarze dostępni są codziennie. Poniżej zakres i opis wykonywanych przez nich badań:

  • Badania okresowe – są wykonywane u pracownika, któremu skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy.
  • Badania sanitarno-epidemiologiczne – są wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym.
  • Badania kontrolne – są wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenia lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń.
  • Badania wstępne – są wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie.

Co należy zabrać ze sobą:

  • skierowanie i dokument tożsamości
  • książeczkę sanitarno-epidemiologiczną ( jeżeli tego dotyczy badanie)
  • w przypadku badań kontrolnych, zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończonym leczeniu.

W przypadku konieczności konsultacji specjalistycznej np. laryngologa czy neurologa oraz konieczności pobierania krwi u pacjenta układamy wizyty tak, aby pacjent był w stanie załatwić wszystko w ciągu jednej wizyty.

Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem 74 645 29 50 lub 74 645 29 51 numer wewnętrzny 3 lub 4

W przypadku zainteresowania podpisaniem umowy na świadczenie usług profilaktycznych prosimy o kontakt telefoniczny 74 645 29 50 lub 74 645 29 51 numer wewnętrzny 3 lub 4.