Holter EKG

Holter EKG czyli 24-godzinna rejestracja zapisu EKG. Jest to badanie polegające na ciągłym, całodobowym monitorowaniu rytmu i częstości pracy serca. W tym badaniu ważne jest aby pacjent prowadził normalną, codzienną aktywność. Dzięki temu możliwe jest uchwycenie zaburzeń pracy serca, które zdarzające się na tyle rzadko czy sporadycznie, iż są trudne do wychwycenia podczas standardowego badania EKG.

Wskazania do przeprowadzenia badania:

  • diagnostyka zaburzeń rytmu (sporadycznie występujące skurcze dodatkowe nadkomorowe i komorowe, częstoskurcze, bloki serca)
  • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
  • ocena czynności stymulatora/rozrusznika serca
  • ocena niedokrwienia mięśnia sercowego
  • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności

Przygotowanie do badania

Skóra, w miejscu gdzie będą przyklejone elektrody, powinna być czysta (nie wolno jej smarować żadnym kremem). Dla poprawy jakości zapisu celowe jest odtłuszczenie skóry w miejscu przyklejania elektrod, np. alkoholem. W przypadku silnego owłosienia klatki piersiowej konieczne jest ogolenie, co zapobiegnie odklejeniu się elektrod w czasie badania.

Zaleca się wzięcie prysznica lub kąpieli przed badaniem, ponieważ rejestratory nie są wodoodporne. Bezwzględnie należy chronić aparat i wszystkie jego części przed wilgocią, gdyż grozi to zniszczeniem urządzenia.

W czasie badania nie wolno przebywać w silnym polu elektromagnetycznym, a także stosować poduszek i koców elektrycznych, ponieważ może to wpłynąć na zaburzenie pracy urządzenia.

Po wykonaniu badania zapis z urządzenia jest podany dogłębnej analizie. W naszej przychodni pracują doświadczeni lekarze kardiolodzy, który przy pomocy specjalistycznego oprogramowania, opracowują wynik badania. Jego opis, składający się z wniosków i opinii kardiologa, oraz wydruków istotnych fragmentów badania, jest gotowy do obioru najczęściej w przeciągu paru dni.

Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem 74 645 29 50 lub 74 645 29 51 numer wewnętrzny 3 lub 4

Koszt badania z opisem to 120 PLN.