Badania lekarskie uczniów i studentów

Lekarz medycyny pracy oferuje badania dla studentów i uczniów.

Badania te stwierdzają brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki, odpowiednio na studiach wyższych lub szkole ponadpodstawowej

Po przeprowadzonym badaniu kandydat otrzymuje zaświadczenie lekarskie.

Przygotowanie do badań

Uczniowie i kandydaci do szkół wyższych i ponadpodstawowych na badania powinni zgłosić się z:

  • dokumentem tożsamości
  • dokumentacją leczenia szpitalnego lub poradni specjalistycznych jeżeli w takich się lecza lub leczyli
  • okularami lub soczewkami korygującymi wzrok o ile takie używają
  • informacją ze szkoły o kierunku dalszego kształcenia.

Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem 74 645 29 50 lub 74 645 29 51 numer wewnętrzny 3 lub 4

Koszt badań to 50 PLN.