Badania lekarskie uczniów i studentów

Lekarz medycyny pracy oferuje badania dla studentów i uczniów.

Badania te stwierdzają brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki, odpowiednio na studiach wyższych lub szkole ponadpodstawowej

Po przeprowadzonym badaniu kandydat otrzymuje zaświadczenie lekarskie.

Przygotowanie do badań

Uczniowie i kandydaci do szkół wyższych i ponadpodstawowych na badania powinni zgłosić się z:

 • dokumentem tożsamości
 • dokumentacją leczenia szpitalnego lub poradni specjalistycznych jeżeli w takich się lecza lub leczyli
 • okularami lub soczewkami korygującymi wzrok o ile takie używają
 • informacją ze szkoły o kierunku dalszego kształcenia.

Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem 74 645 29 50 lub 74 645 29 51 numer wewnętrzny 3 lub 4

Koszt badań to 50 PLN.

Continue Reading

Medycyna pracy

Nasi lekarze dostępni są codziennie. Poniżej zakres i opis wykonywanych przez nich badań:

 • Badania okresowe – są wykonywane u pracownika, któremu skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy.
 • Badania sanitarno-epidemiologiczne – są wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym podjęciem pracy, po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym.
 • Badania kontrolne – są wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu stwierdzenie braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Orzeczenia lekarskie o przydatności pracownika do pracy wydawane są przez lekarzy uprawnionych do wydawania takich zaświadczeń.
 • Badania wstępne – są wykonywane przed rozpoczęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie.

Co należy zabrać ze sobą:

 • skierowanie i dokument tożsamości
 • książeczkę sanitarno-epidemiologiczną ( jeżeli tego dotyczy badanie)
 • w przypadku badań kontrolnych, zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończonym leczeniu.

W przypadku konieczności konsultacji specjalistycznej np. laryngologa czy neurologa oraz konieczności pobierania krwi u pacjenta układamy wizyty tak, aby pacjent był w stanie załatwić wszystko w ciągu jednej wizyty.

Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem 74 645 29 50 lub 74 645 29 51 numer wewnętrzny 3 lub 4

W przypadku zainteresowania podpisaniem umowy na świadczenie usług profilaktycznych prosimy o kontakt telefoniczny 74 645 29 50 lub 74 645 29 51 numer wewnętrzny 3 lub 4.

Continue Reading