Poradnia Pulmonologiczna

Poradnia pulmonologiczna w NZOZ Przychodni Miejskiej zapewnia kompleksową opiekę medyczną w zakresie rozpoznawania, badania i leczenia chorób układu oddechowego u osób dorosłych. Do najczęstszych schorzeń leczonych w poradni pulmonologicznej zaliczamy m.in.:

  • astmę oskrzelową
  • ostre, nawracające i przewlekłe choroby układu oddechowego (zapalenie oskrzeli, oskrzelików)
  • rozstrzenie oskrzeli
  • zapalenie płuc
  • zwłóknienia płuc
  • mukowiscydozę
  • dysplazję oskrzelowo-płucną
  • gruźlicę
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc – POChP
  • bezdech senny(OBS)

Do poradni pulmonologicznej obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Można jej dokonać osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 74 645 29 50 lub 74 645 29 51 numer wewnętrzny 2.

Aby się zarejestrować konieczne jest skierowanie do poradni.

Continue Reading